Velkommen

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

 

Jeg hedder Rasmus Munch

Jeg hedder Rasmus, bor i Nivå, og arbejder som forretningsarkitekt/enterprise arkitekt/projektleder i en Statens It. Jeg har lavet denne hjemmeside som opslagsværk til mig selv, og som en slags vidensdeling for folk med samme interesser.

 

Jeg er uddannet Cand. Merc. IT (IMBE) fra CBS, som er en kombination af organisation, økonomi, It med vægt på integration af de tre områder. Mine interesser ligger indenfor, hvordan man udnytter ressourcerne optimalt, og hvordan man idealt foretager den rette implementeringsstrategi, hvori en dybdegående forståelse af forretningsbehov, slutbrugeres behov, forandringsledelse og It forståelse er en nødvendighed. I den forbindelse kommer filosofiske spørgsmål ofte op, så som: ”Hvad er sandt? Og hvordan finder man sandheden?”, som er områder jeg håndtere via Den situationsbestemte metodologi (se under Projektledelse og underfanen Metodologi)

 

 

Jeg trives bedst, når jeg har med opgaver at gøre, hvor jeg skal overføre subjektive og abstrakte ønsker/behov, fra projektets interessenter til nogle konkrete krav.

Jeg ser det som et stort plus, at jeg ved hvordan man kan motivere mennesker til at se det gode i en organisatorisk ændring, hvor min baggrund gør det muligt for mig at have dyb indsigt i, hvordan beslutninger oppefra, opfattes nede på "gulvet" af slutbrugerne.

Alt i alt er jeg en person, som er en rummelig skeptiker, der elsker selve flowet ved en udfordring i et konkret problem, da jeg får mulighed for at fordybe mig og være kreativ. Jeg arbejder bedst på et holistisk niveau, hvor jeg har hele overblikket, uden af gå helt ned i tekniske detaljer.

 

Ovenstående kvaliteter gør at jeg ofte arbejder som projektleder eller it arkitekt på innovative projekter, strategisk projekter eller projekter med høj forandringsledelse. I mit arbejde bidrager jeg også gerne med rådgivning til udformning af en konkret it-strategi på et eller flere domæner.

Bloggen for forretningsarkitekter

Jeg indsamler viden til denne hjemmeside på min blog: http://blog.rasmusmunch.dk/ hvor du har muligheden for at lave et indlæg. På bloggen kan du skrive om de samme emner som på denne hjemmeside, stille spørgsmål til andre - eller du kan også starte nye katagorier.

Kontaktoplysninger: Rasmuschristianmunch@gmail.com - tlf: 51906710 - LinkedIn

Yndlingscitater

 

F. Scott Fitzgerald

"The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function".

 

Darwin

”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change”

 

Norbert Wiener

“What most experimenters take for granted before they begin their experiments is infinitely more interesting than any results to which their experiments”.

 

Gordon Gekko

“There ain't no such thing as a free lunch”.