Forretning

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

 

Forretning

Denne fane beskriver den overordnede forretningsforståelse, hvor underfanerne går i dybden på udvalgte områder. Forståelse for forretningen ligger i det der skaber værdi for forretningen, om der er profit eller omtale (non-profit organisationer). Læs mere om hvad der gør en virksomhed til en virksomhed under fanen "Filosofi" og underfanen "Æstetisk ledelse".

En mere konkret tilgang til hvad der gøre en virksomhed til en virksomhed er Porters værdikæde.

 

Porters værdikæde

Med værdikæden beskriver en virksomhed hvor og hvilke aktiviteter, der skaber værdi for virksomhedens produkter/services. Værdikæden kan ses som virksomhedens vurdering af, hvilken værdi en aktivitet skaber, i forhold til hvor store omkostninger aktiviteten indebærer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Porters værdikæde

Bostonmatricen

Bostonmatricen er en økonomisk model for klassifikation af produkter. Ofte har en virksomhed mere end ét produkt i sit sortiment , og af den grund er det vigtigt at få styr på hvordan de forskellige produkter er placeret i forhold til hinanden, så her kan man inddrage Bostonmatricen, da denne er i stand til at sætte de forskellige produkter op imod hinanden, så man kan se hvilket stadie de forskellige produkter befinder sig på, og derud fra se hvor om det er et produkt der fortsat skal satses på. Bostonmatricen kan fint bruges sammen med Produktets livscyklus – PLC Ved hjælp af de relative markedsandele og markedsvæksten er det muligt at placere produktet indenfor en af de fire kategorier. Med de relative markedsandele menes der her eksempelvis virksomhedens omsætning i forhold til den/de største konkurrenter på det pågældende marked, hvorimod relativ markedsandel siger noget om strukturen på markedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Bostonmatricen

 

SWOT analyse

SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – oversat til dansk: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. Metoden skaber igennem en simpel proces struktur i og overblik over en given organisations styrke- og konkurrencesituation gennem fokus på de fire ovenstående kategorier, nærmere specificeret: Organisationens interne (egne, indre) styrker og svagheder, samt organisationens eksterne (udefra givne) muligheder og trusler.

 

Således sættes organisationens aktuelle interne ressourcer i relation til dens position i det omgivende miljø. Dette giver et godt oversigtsbillede over organisationens aktuelle konkurrencemæssige position og strategiske handlingsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: SWAT analyse