It-jura

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

It-Jura

Det er en nødvendighed, at man som it-projektleder er bekendt med It-jura , da alle stridigheder i en It-virksomhed eller et It-projekt, i værste fald havner i retten.

 

Jeg vil ikke gøre rede for alle love en virksomhed skal være bevidst om, herunder fx regnskabsloven da denne liste vil være meget lang, men jeg vil pege på et par centrale love, som man som It-projektleder, som minimum bør være bekendt med.

 

Centrale It-love

 

Købeloven

Købeloven er en lov der regulerer forholdet mellem køber og sælger i alle former for køb af løsøre.

Denne lov er relevant hvis it-projektet indgår et køb fra en leverandør.

Link til Købeloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142961

 

Aftaleloven

Aftaleloven fastsætter regler for, hvorledes aftaler indenfor formueretten indgås, herunder regler for anvendelse af fuldmagt.

Denne lov er relevant hvis it-projektet indgår en aftale med fx en leverandør.

Link til Aftaleloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=82218

 

Persondataloven

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger skal behandles. Dette er vigtigt hvis man bygger et It-system, som indeholder oplysninger om personer (§ 41 er værd at læse).

Link til persondataloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828

 

Statsministeriets sikkerhedscirkulære

Cirkulæret omhandler de retningslinjer der er for klassificering af informationer. Dette er vigtigt hvis man bygger systemer, som kan bringe mennesker i livsfare (fx oplysninger om placering af danske styrker).

Link til Statsministeriets sikkerhedscirkulære: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20965

 

Arkivloven

Arkivloven er en lov som regulerer forholdene vedrørende de offentlige arkivers arbejde. Loven administreres af Kulturministeriet, som statens arkivvæsen hører ind under. Dette er relevant hvis man bygger it-systemer, som har pligt til at arkiveres af statens arkiver.

Link til arkivloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12066

 

Offentlighedsloven

Offentlighedsloven, formelt Lov om offentlighed i forvaltningen, er en dansk lov, der regulerer adgangen til aktindsigt for personer, der ikke er part i sagen, herunder journalister. Loven trådte i kraft i sin nuværende form i juni 2013. Det er vigtigt at man som projektleder i en offentlig virksomhed, er bekendt med denne lov, så man overholder sine forpligtelser for journalisering.

Link til offentlighedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152299

 

Persondataforordningen / General Data Protection Regulation

Der er i 2016 vedtaget nye regler for behandling af personoplysninger i form af EUforordningen,

General Data Protection Regulation, GDPR. klik her for forordningen.

 

Standardkontrakter

K01 Standardkontrakt for kortvarige it-projekter klik her

K02 Standardkontrakt for længerevarende it-projekter klik her

K03 Standardkontrakt for agile it-projekter klik her