Projektledelse

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

 

Projektledelse

Denne fane omhandler forskellige discipliner indenfor projektledelse. Nedenstående omhandler min personlige mening om projektledelse, samt en kort opridsning af hvad jeg mener man som minimum skal tænker over. De andre underfaner omhandler mere konkrete teorier.

 

Hvordan jeg betragter It-projektledelse

It-projektledelse er mange ting, hvor næste afsnit ridse bane op i grove træk, men vigtigst er alt er at man danner sig sin egen erfaring og meninger igennem aktiv projektledelse. Det er vigtigste for en god It-projektledere (efter min mening) er at have et godt kendskab til en masse forskellige områder, da It ikke kun er teknologi, men også påvirker de mennesker, der skal bruge det, og er med til at give et konkret resultat på bundlinjen for virksomheden der køber det. En It-projektleder skal derfor både have kendskab til forretningen, til teknologier, til It-jura, til it-sikkerhed, og vigtigst af at: til hvordan mennesker tænker og kan motiveres til at bruge den nye it løsninger.

 

Jeg mener at der er rigtig mange fine "rammer" (fx PRINCE2, Lean ITIL osv.) man kan bruge i sin It-projektledelse, og der er mange gode ideer fra forskellige konsulenter (afhængig af hvem man spørger), men en ting jeg har lært er, at man har ikke tid til at efterleve alle rammer og ideer. Et It-projekt har en naturlig levetid, og hvis man ikke kan leverer indenfor den tid, så er projektet allerede "en tabt sag". Hvis man prøver at ansætte flere medarbejder til projektet for at nedbring tiden, så begynder man og pille ved modenheden i projektet. Dersto flere der involveres, desto mere modenhed kræver projektet (hvis det skal blive en succes).

Derfor mener jeg, at man har et ansvar som projektleder, til at finde ud af hvilke situation man er i, og hvilke af de mange gode rammer og ideer (eller dele af), som man ønsker at implementere i projektet.

 

It-Projektledelse

It-projektledelse mener jeg, handler, kort fortalt, om fire nedenstående emner.

 

1. It i dag

It har påvirket den organisatoriske struktur, til at være mere fleksibel og har fjernet de fysiske rammer, så man nu kan arbejde fra alle steder. It kan bruges til at vedligeholde og fordele viden i hele organisationen, så at man får hurtig og effektivt udnyttet viden. Ved It projektledelse er der derfor mange risici og muligheder forbundet som man skal tage hensyn til. Diffusion og adoption af It gøres optimalt ved brug af for forskellige forandringsteorier.

 

2. Klargør forretningen til IT.

It er ikke en ”sølv kugle”, som bare skal købes, og så virker det - men it skal tilpasses kulturen, arbejdsprocessen og strategien før den bliver accepteret og taget i brug.

Inden man laver en It investering er det vigtigt at man på lige fod med andre investeringer opstillere en cost/benefit kalkule, så man kan prioritere de forskellige projekter (på kort og lang sigt).

 

 

3. Hvordan man leder teknologien.

Ved at have kendskab til organisationens It-porteføljestrategi, sørger ledelsen for at have en langsigtede investeringskalkule der hjælper med at træffe de bedst økonomiske beslutninger for organisationen. I denne strategi skal også inkluderer et godt netværk, lytte til sin omgivelser, scanne og forske så man opnå en høj fokus på området.

Man skal kende omkostningerne og indtjeningsmulighederne for at "bygge", "købe" eller "leje" den enkelte It-service.

 

4. Hvordan man påvirker mennesker og produktivitet

Det er afgørende, at organisationen har dygtige It medarbejder, som er kvalificeret til at træffe de rigtige beslutninger for virksomheden. MAn skal man have strategier for at fastholde, uddanne, rekruttere nye medarbejder og integrere dem i virksomheden. It-cheferne skal have nogle klare ansvarsområder som er specificeret ved de mål, som de bliver målt på, så de kan handle korrekt. En dygtig leder kan være både teknisk veluddannede og have en god udstråling, som vil resultere i medarbejdere bliver " styret" på rigtige måde, og at de føler sig motiveret. En virksomhed med fokus på ”bedste praksis” sikrer, at arbejdsgangen altid er optimale og dermed være konkurrencedygtige. Globalisering er med til at skabe nye virtuelle medarbejder, der kræver strategi / ledelse for en optimalt integrering i organisationen. Og endeligt så skal man lave målinger af sine It-projekter, der leverer oplysninger om, hvordan It-projektet er blevet realiseret.