Metoder til styregruppen

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

 

Metoder til styregruppen

En god styregruppe kræver en god projektleder, så de kan kunne træffe hurtige og korrekt beslutninger på en oplyst grundlag. Derfor er der to ting som jeg vil anbefale at man gør som projektleder.

 

1. Man skal kunne give styregruppen et hurtigt overblik over projektet.

2. Man skal have en proces for sin risikostyring.

 

Nedenstående er dem jeg finder ønskværdige, men hver projektleder gør det på sin egen måde, så dette skal bare betragtes som inspiration.

 

 

Styregruppe præsentation

Et godt styregruppemøde kræver en god og overskuelig styregruppe præsentation. Det er min erfaring, at en styregruppe ikke har tid, lyst og tålmodighed til at gennemgå flere siders PowerPoints, men de ønsker et overblik på én side. Det er lidt af et paradoks, da man som projektleder ofte har brug for at fortælle mange komplekse udfordringer, som kan kræve lange forklaringer. Det er også dirkete modstridende med den kommunikations undervisning man normalt får, men jeg synes det passer godt ind i situationen.

 

Jeg bruger en metode, som har en kun ét side præsentation, med referencer til underliggende sider (hvis styregruppen ønsker uddybelse).

Præsentationen kan hentes her og kan ses som eksempel i figur 1. Det er i øvrigt hurtigt at skrive styregrupperefferat når man benytter denne skabelon, da det bare er at skrive referat af vindue 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Styregruppe skabelon

 

 

BPMN 2.0

Business Process Modeling Notation (BPMN) er en grafisk modelleringsmetode, der bruges til at beskrive forretningsprocesser i en virksomhed eller organisation og dermed understøtter Business Process Management. Forretningsprocesserne bliver afbildet i flowdiagrammer, der minder meget om aktivitetsdiagrammer fra UML (Unified Modeling Language), et andet, meget udbredt modelleringssprog.

 

Det primære sigte med BPMN er at stille en standardiseret notationsform til rådighed, der er letforståelig og anvendelig for både forretningsfolk og udviklere af it-systemer, der skal understøtte de modellerede forretningsprocesser.

 

BPMN er den nyeste metode i en lang række af mange andre proces modelleringsmetoder, der er blevet udviklet over de sidste 40 år. Af dem er de mest udbedte IDEF, Petri Nets, ARIS/EPC og ikke mindst UML, der i dag er den mest anvendte modelleringsmetode.

 

Prøv BPMN 2.0 her

 

UML

Unified Modeling Language (UML) er en standard for udseende af diagrammer til beskrivelse af strukturer og forløb i objekt-orienterede softwaresystemer, udviklet af Object Management Group (OMG). UML har grafiske notationer for de fleste begreber og mulige sammenhænge mellem begreber indenfor objekt-orienteret softwareudvikling. Til det formål er UML blevet en de facto standard.

 

Det er ikke kun en standard for udseende af diagrammer men også for dataformatet som værktøjer, til at lave UML diagrammer, kan bruge til at gemme og udveksle UML diagrammer mellem forskellige leverandørers værktøjer. Dataformatet hedder XMI og er et XML-dokument.

 

Prøv UML her