FORM og STORM

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

 

Form og Storm

Digitaliseringsstyrelsen har siden 2012 arbejdet på at forbedre de centrale dele af de fællesoffentlige rammer for it-arkitekturen med særligt henblik på at sikre bedre sammenhæng og gøre dem nemmere at forstå og anvende. Udover OIO så arbejder digitaliseringsstyrelsen også med en fælles metamodeler som forretningsreferencemodellen FORM og service og teknologireferencemodellen STORM.

 

FORM er en forkortelse for “Forretningsreferencemodel”. 

Kernen i FORM er et opgavekatalog over det offentliges opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik og et fælles sprog. klik her for FORM koder.

 

STORM er en taksonomi og et it-servicekatalog. STORM er en forkortelse for "Service- og Teknologireferencemodel". På samme måde som FORM kategoriserer og beskriver det offentliges opgaver, er STORM udviklet til at give en overordnet klassifikation og beskrivelse af de it-systemer, der bruges i den offentlige forvaltning.

 

STORM kan anvendes til at kategorisere it-systemet. Nedenfor kan du se STORM reolen der viser øverste lag i STORMs servicekatalog.