Teknologi

Håndbog for forretningsarkitekter & enterprise arkitekt

Forretningsarkitekten forstår forretningen, teknologierne og kan arbejde med strategier og processer på tværs af organisationen.

Enterprise arkitekten kan udvikle en fremtidig enterprise arkitektur, der kan forstås af forretningen så den kan blive fulgt i praksis.

Teknologi

Teknologi er et vidt begreb, men i forhold til en forretningsarkitekt er det vigtigt at kende til HCI, forskellige, distribuerede systemer og arkitektur, for at kunne navigerer på et overordnet forretningsniveau. Desuden er nedenstående teknologilise god at kende.

 

Teknologiliste

 

API = er en forkortelse for Application Programming Interface og er en grænseflade, der er stillet tilgængeligt for applikationsprogrammører til at programmere applikationer på

 

Backbone = Det engelske ord har betydningen rygrad, og begrebet anvendes da også om den faste, centrale del af et større datanet, f.eks. om et hurtigt net, der forbinder en samling mindre og langsommere lokalnet. Et Backbone er et netværk link med en høj transmissionskapacitet

 

Cache = fungerer som et lynhurtigt mellemlager, som processoren bruger til midlertidige beregninger, før de evt. lagres i hukommelsen, f.eks. harddisk eller flash-lager.

 

Cookie er i edb-terminologi betegnelsen for data, i form af tekst eller binær data, modtaget fra et website på en webserver som gemmes hos klienten, det vil sige browseren, og senere sendes til samme web-site, når sitet igen besøges.

 

CORBA = Common Object Requesting Broker Architectur = Den fælles Object Kræve Broker Architecture (CORBA) er en standard defineret af Object Management Group (OMG), der gør det muligt softwarekomponenter skrevet i flere computer sprog og kører på flere computere til at arbejde sammen.

 

DNS= er en forkortelse for Domain Name System (Domain Name Server, Domain Name Service). En DNS-server eller navneserver er en server placeret på et IP-baseret datanet, der tager sig af oversættelsen af de navne man normalt arbejder med på Internet. Er det system der oversætter et navn, som mennesker har en chance for at huske til en IP-adresse

 

MAC (Media Access Control) adresse er selve den adresse som fysisk udstyr har. F.eks har netkort, switche, routere MAC-adresser som disse genkender hinanden med. MAC-adresser er altid unikke.

 

Firewall = Betydningen af en firewall er at beskytte et intranet ved at forhindre uautoriseret

meddelelser, der forlader eller ankommer. Den filtrerer beskederne fx kun ved at give adgang til meddelelser i forbindelse med e-mail og web-adgang.

 

FTP = File Transfer Protocol er en klient-server- protokol der bruges til at overføre filer mellem to computere

 

Host. = I edb-netværk, et netværk host (vært), Internet vært eller host er en computer forbindelse til internettet. Et netværk vært kan være vært for information såvel som klient. Hvert Internet host har en unik IP-adresse, herunder en vært adresse del. Den host-adresse er overdraget enten manuelt ved computeren administrator, eller automatisk ved start ved hjælp af Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

 

HTTP eller HyperText Transfer Protocol er en protokol, som primært bruges til kommunikation på World Wide Web

 

IP= En IP-adresse (Internet Protokol-adresse, eller mindre korrekt en IP) er et unikt nummer som netværksenheder (f.eks. computere) bruger til at kommunikere med hinanden over Internetprotokollen (IP). Alle enheder der skal kommunikere på IP-laget – blandt andet computerservere, routere, netværksprintere, internet-faxmaskiner, IP-telefoner – skal have deres egen unikke adresse. Dette sikrer at kommunikationen mellem de forskellige enheder ikke bliver blandet sammen. Ligesom vejnavne og telefonnumre identificerer individuelle bygninger eller telefoner, identificerer IP-adresser en opkobling med en netværksenhed.

 

ISPs =Internet Service Providers (Internetudbydere) (ISP'er) er selskaber, der leverer modemlinks forbindelse til individuelle brugere og mindre organisationer, samt tilbyder email og web hosting. De sørger for at man kan komme i kantakt med alle på internettet.

 

JavaScript = er et objektorienteret scriptsprog, der er bedst kendt som det sprog, de fleste moderne webbrowsere forstår, og som følgelig bruges til at skabe dynamiske websider.

 

LANs = local area networks er som ordet siger et lokalt netværk, som ofte er tilkoblet et backbone.

 

Latency = Forsinkelse fra sendt til modtaget ankommer

 

Middleware = er en fællesbetegnelse for computerprogrammer, der ikke er en del at computerens styresystem, men dog stiller muligheder til rådighed for andre programmer

 

Node= En node er et kritisk element i enhver computer-netværk. Selv om det engelske udtryk "node" principielt betyder knude eller knudepunkt, så benyttes det generelt i dag til at betegne en vilkårlig edb-enhed, forbundet i et kommunikationsnet.

 

NTP= Network Time Protocol. Med NTP-protokollen kan en computer synkronisere sit indbyggede ur med serverens ur, således at tidspunkterne er ens.

 

Peer-to-peer (eller P2P) er den engelske betegnelse der anvendes om datanet, hvor computerne i datanettet har lige stort ansvar for datanettets funktionalitet. Et peer-to-peer-datanet adskiller sig derfor fra et datanet bestående af klient- og serverprogrammer ved at ansvaret for datanettets funktionalitet ikke er centraliseret omkring serverprogrammet. (Fx skype)

 

POP3= står for Post Office Protocol version 3. POP3 bruges til at hente post fra en e-mail server til ens egen computer gennem TCP/IP-protokollen.

 

Protokol = er et foruddefineret sæt regler, som beskriver hvordan dataterminaludstyr, udveksler data. En protokol beskriver hvilket "sprog" de 2 enheder kommunikerer med.

Secure Sockets Layer (SSL), er kryptografiske protokoller, der giver sikker kommunikation på internettet for sådanne ting som web-browsing, e-mail, internet fax, instant messaging og andre dataoverførsler.

 

SOA = Serviceorienteret arkitektur er en måde at opbygge en it-arkitektur. En serviceorienteret arkitektur stiller rammerne til rådighed for at services kan udstilles, forbruges, sammensættes og styres på en konsistent måde. SOA er en it-arkitekturstil, der skal gøre det muligt, at få nye og eksisterende it-systemer, som ofte befinder sig i isolerede miljøer, til at samarbejde og kommunikere på tværs baseret på generelt anvendelige og standardiserede integrationsmekanismer frem for enkeltstående punkt-til-punkt integrationsløsninger. Omkostningerne til at integrere de eksisterende it-systemer med nye løsninger bliver dermed mindre, og behovet for at skulle udskifte de eksisterende it-løsninger her og nu mindskes. Du kan læse mere om SOA her

 

TCP/IP =(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) eller blot IP er en suite af protokoller.

 

Ubiquitous computing = Allestedsnærværende computer. (mobil)

 

UDP = User Datagram Protocol er en IP transportprotokol. I modsætning til TCP er UDP ikke sessionsorienteret og der er derfor ingen garanti for om pakkerne når frem eller i den korrekte rækkefølge (sekvens). UDP er derimod hurtigere og benyttes til f.eks. audio og video streaming, hvor hastighed er vigtigere end om en

 

URL betyder Uniform Resource Locator - på dansk Enhedsressourcefinder. En URL bruges til at beskrive adressen af en bestemt ressource på internettet. En URL er et stedfortræder for de IP-adresser, der er langt sværere at huske for mennesker. Desuden kan en URL indeholde ekstra informationer i forhold til en IP-adresse.

 

WAP= Wireless Application Protocol (WAP) er en protokol for dataoverførsel på mobiltelefoner.

 

webcrawler = er en type af bot eller software agent. I almindelighed, det begynder med en liste over webadresser til at besøge, kaldet frø. Som webcrawler besøger disse webadresser, identificerer alle hyperlinks på siden og tilføjer dem til listen over webadresser til at besøge, kaldet gennemgangen grænse

 

Wide Area Network, WAN er et datanet, der typisk spænder over et stører område.

 

XML= Extensible Markup Language (XML) er et dokumentorienteret sprog til at udtrykke tegnbaserede informationer. XML blev designet til at være læsbart for både mennesker og maskiner.